Quality-adjusted time without symptoms or toxicity (Q-TWiST) of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) treated with fruquintinib in the randomized phase III FRESCO trial (ASCO 2018)

Yu-Xian Bai, Shukui Qin, Jin Li, Yanhong Deng, Lei Yang, Rui-hua Xu, Haijun Zhong, Zhendong Chen, Hongming Pan, Weijian Guo, Yongqian Shu, Cike Peng, Yun Chen, Hongyan Li, Ning Wang, Xiaojun Guo, Wei Wang, Songhua Fan, Jian-Ming Xu, Lin Shen

 HMPL-013_Ph3_CRC_Q-TWiST_ASCO_2018_thumb

 

Venue: American Society of Clinical Oncology Annual Meeting in Chicago, Illinois, USA

Abstract #: 3544

Session: Poster Session – Gastrointestinal (Colorectal) Cancer

Date: Sunday, June 3, 08:00 – 11:30 CDT

Location: Exhibit Hall A, McCormick Place

 

Download Poster (PDF)